Edudata.io tagab, et õpilaste põhiõigused on täidetud ja, et andmekaitse on koolis sujuvalt tagatud.

Edudata.io tagab, et õpilaste põhiõigused on täidetud ja, et andmekaitse on koolis sujuvalt tagatud.

Euroopa Liit ja EMP liikmesriigid arutavad pidevalt andmekaitset ja selle tähtsust seoses digitaalse hüppe ja tehnoloogia arenguga. Haridusvaldkonnas on see viimasel ajal olnud üks enim arutatud teemasid - eriti kui see puudutab alaealisi õpilasi. Nii avaliku sektori kui ka erasektori haridus pakkujatel on sama küsimus: kuidas tuleks ELi GDPRi ja riiklikke seadusi hariduses rakendada?

Kuidas rakendada andmekaitseseadusi 

Edudata.io on koostöös olnud linnadega ning selle abil selgitanud seadusi ja loonud pideva andmekaitse protsessi, et võimaldada koolidel rakendada andmekaitseseadusi. Seda protsessi nimetatakse andmekaitse raamistikuks. Selle raamistiku kohaselt saavad koolid samm-sammult hoolitseda andmekaitse eest ja tagada igale õpilasele andmekaitsepõhise õpikeskkonna.

Lühidalt öeldes koosneb Edudata andmekaitse raamistik viiest peamisest alajaotusest, milleks on haldusülesanded, juhtimisotsused ja juhtimine, teadlikkus, kliendirahulolu ja väliskommunikatsioon ning mõju- ja riskihindamine, mis hõlmab andmekaitse valdkonna kõige olulisemat ja aeganõudvamat ülesannet: Andmekaitse mõjuhinnangud (DPIA) iga kasutatava veebilehe ja rakenduse kohta.

Pingevaba andmekaitse 

Eelmainitud kohustused on iga haridusasutuse ülesanne korraldada ja rakendada neid koolides. Sellised ülesanded võivad olla keerulised, kallid ja aeganõudvad, kui neid ilma õige süsteemi ja menetlusteta lahendada. Edudata hinnangul võib andmekaitse käsitlemine ilma abita maksta keskmiselt 70 000 eurot pluss 215 tööpäeva aastas. 

Edudata.io on loodud selleks, et koolid ja haridusteenuse pakkujad saaksid tõhusalt ja korrektselt hallata andmekaitse protsessi, mille tulemusena on õpilaste õigused andmekaitsele täidetud. Edudata.io tagab, et koolid saaksid rakendada iga osa andmekaitseraamistikust. Lisaks, et kõige suuremat tööd - andmekaitse mõju hindamist - saaks hallata ühes kohas, kus iga hinnang tehakse GDPRi õigusnõustaja soovituse alusel. 

Koolis on igal õpilasel õigus andmekaitsele 

Igal õpilasel on õigus näha kõiki kooli poolt kasutatavaid rakendusi ja veebilehti, kus haridusasutus võib tema isikuandmeid salvestada ja kasutada. Seaduse kohaselt võib õpilane ja tema vanem esitada taotluse info saamiseks, mille kool peab esitama ühe kuu jooksul pärast taotluse esitamist. Sellise taotluse vastamine ja teabe otsimine 300 rakendusest võib olla keeruline sedavõrd lühikese aja jooksul. 

Edudata.io abil on õpilastel võimalus näha kõigi kasutuses olevaid rakendusi ja veebilehti oma Edudata.io rakendusest. See võimaldab tõsta teadlikkust andmekaitsest ja sellest, kuidas rakendused kasutavad õpilaste isikuandmeid. Samuti saavad õpilased näha, kas kool on teinud kõik vajalikud sammud andmekaitse osas ning näha, kas rakendust on turvaline kasutada. 

Nüüd koos Edudata.io-ga on andmekaitse sujuv ja järvepidev ning õpilased ja lapsevanemad võivad olla kindlad, et nende põhiõigusi võetakse koolis arvesse. Lisaks saavad koolid täielikku teavet selle kohta, kuidas rakendada GDPR-i ja muid õigusakte koolis. Lisaks sellele saavad koolid teavet selle kohta, kuidas kogu privaatsusraamistikku kuluefektiivselt ja süsteemselt hallata, kasutades selleks kohalike GDPR-i õigusnõustajate abi ja kaasaegse tarkvara võimsust. 

 

 

 

 

Edudata.io (8)

 

Edudata.io Isikuandmete rakendus õpilastele
Koduks 4000 platvormi ja digiteenuse DPIAdele
DPIA soovitused teenusena.
Isikuandmete kaitse raamistik EDU jaoks
Sujuv andmekaitseprotsess EDU jaoks. 
Kohalik isikuandmete kaitse määruse nõustaja
Kaasaegne tarkvara DPIAde haldamiseks
Säästab ressursse, eelkõige raha ja aega
Tõhus GDPR-koolitus koos andmekaitse veebiseminaridega
Juriidiliste dokumentide näidised
EDU ELi GDPRi andmekaitse alane andmebaas
Rahvusvaheline, kuid kohalik juriidiline meeskond hariduses isikuandmete kaitse jaoks
EDU DPIAd ja põhjalikud DPIAd

Kiireim viis isikuandmete kaitse ELi üldmääruse nõuete täitmiseks haridusvaldkonnas

Edudata.io abil saavad koolid põhjalikku teavet selle kohta, kuidas rakendada GDPR-i ja muid seadusi koolis ning kuidas saaks kogu andmekaitseraamistikku kuluefektiivselt ja struktuurselt hallata kohalike GDPR-nõustajate ja kaasaegse tarkvara abil.

Kui olete huvitatud Edudatast, täitke allolev vorm või helista meile +372 5388 8982.

Delling Cloud, Edudata.io ametlik partner.

Delling Cloud usub siiralt, et ühendades oma Euroopa-ülesed oskused ja teadmised, suudab ettevõte olla tugev ja jätkusuutlik. Delling Cloud’i gruppi kuulub kolm ettevõtet, tegutsetakse viies riigis, meeskonnas on täna üle 100 eruneva eriala, tausta ja teadmisteha töötaja. 

Delling Cloud peamiseks tegevusalaks on erinevante Google lahenduste müük nii era- kui avaliku sektori organisatsioonidele, samuti haridusasutustele, samuti haridusasutustele suunatud privaatsuslahenduse Edudata.io müük. 

Ettevõtte visiooniks on suuraendada kõikide Euroopa õoilaste oluliste õiguste kaitset nende isikuandmete töötlemisel. Ettevõtte väärtusteks on vastutus, turvalisus, läbipaistvus, julgus.