Edudata-Primary-logo-white
Andmekaitserakendus õpilastele ja isikuandmete kaitse üldmääruse DPIA teenus haridusele.
 Edudata.io võimaldab õpilastel näha ja mõista oma isikuandmete töötlemist. Koolide jaoks on Edudata.io isikuandmete kaitse platvorm, mis säästab ELi GDPRi andmekaitsemõju hindamisele kuluvaid ressursse.

Edudata.io tagab, et õpilaste andmekaitsealased põhiõigused on täidetud, ja et kool järgib kõiki andmekaitsealaseid eeskirju.

Edudata.io on kohalik andmekaitsetugi ning veel lisaks koolide jaoks mõeldud andmekaitse koolituste allikas.

Edudata.io näitab lastele ja lapsevanematele, kuidas kool töötleb isikuandmeid..

Edudata.io on kooli andmekaitseraamistik ning andmekaitse ohu ja riskijuhtimise teenus koos andmekaitsehindamis soovitustega.

Edudata.io (8)

 

Edudata.io Isikuandmete rakendus õpilastele
Koduks 4000 platvormi ja digiteenuse DPIAdele
DPIA soovitused teenusena.
Isikuandmete kaitse raamistik EDU jaoks
Sujuv andmekaitseprotsess EDU jaoks. 
Kohalik isikuandmete kaitse määruse nõustaja
Kaasaegne tarkvara DPIAde haldamiseks
Säästab ressursse, eelkõige raha ja aega
Tõhus GDPR-koolitus koos andmekaitse veebiseminaridega
Juriidiliste dokumentide näidised
EDU ELi GDPRi andmekaitse alane andmebaas
Rahvusvaheline, kuid kohalik juriidiline meeskond hariduses isikuandmete kaitse jaoks
EDU DPIAd ja põhjalikud DPIAd

Kiireim viis isikuandmete kaitse ELi üldmääruse nõuete täitmiseks haridusvaldkonnas

Edudata.io abil saavad koolid põhjalikku teavet selle kohta, kuidas rakendada GDPR-i ja muid seadusi koolis ning kuidas saaks kogu andmekaitseraamistikku kuluefektiivselt ja struktuurselt hallata kohalike GDPR-nõustajate ja kaasaegse tarkvara abil.

Edudata.io't kasutab üle 70 haridusteenuse pakkuja.

img1    img2   img3   img4  img5  img6
img7   img8    img9      img10      img11        img12         img13      
img14       img15        img16         img17      img18    img19  
 

Edudata.io on koostöös olnud linnadega ning selle abil selgitanud seadusi ja loonud pideva andmekaitse protsessi, et võimaldada koolidel rakendada andmekaitseseadusi. Seda protsessi nimetatakse andmekaitseraamistikuks. Selle raamistiku põhjal saavad koolid samm-sammult hoolitseda andmekaitse eest ja tagada igale õpilasele andmekaitsepõhise õpikeskkonna.

Lühidalt öeldes koosneb Edudata andmekaitse raamistik viiest peamisest alajaotusest, milleks on haldusülesanded, juhtimisotsused ja juhtimine, teadlikkus, kliendirahulolu ja väliskommunikatsioon ning mõju- ja riskihindamine, mis hõlmab andmekaitse valdkonna kõige olulisemat ja aeganõudvamat ülesannet: Andmekaitse mõjuhinnangud (DPIA) iga kasutatava veebilehe ja rakenduse kohta.

Edudata.io (9)

Koolis on igal õpilasel õigus andmekaitsele

Edudata.io abil on õpilastel võimalus näha kõigi kasutuses olevaid rakendusi ja veebilehti oma Edudata.io rakendusest. See võimaldab tõsta teadlikkust andmekaitsest ja sellest, kuidas rakendused kasutavad õpilaste isikuandmeid. Samuti saavad õpilased näha, kas kool on teinud kõik vajalikud sammud andmekaitse osas ning näha, kas rakendust on turvaline kasutada. 

Edudata.io (10)

Pingevaba andmekaitse

Nüüd koos Edudata.io-ga on andmekaitse sujuv ja järvepidev ning õpilased ja lapsevanemad võivad olla kindlad, et nende põhiõigusi võetakse koolis arvesse. Lisaks saavad koolid täielikku teavet selle kohta, kuidas rakendada GDPR-i ja muid õigusakte koolis. Lisaks sellele saavad koolid teavet selle kohta, kuidas kogu privaatsusraamistikku kuluefektiivselt ja süsteemselt hallata, kasutades selleks kohalike GDPR-i õigusnõustajate abi ja kaasaegse tarkvara võimsust.

Delling Cloud, Edudata.io ametlik partner.

Delling Cloud usub siiralt, et ühendades oma Euroopa-ülesed oskused ja teadmised, suudab ettevõte olla tugev ja jätkusuutlik. Delling Cloud’i gruppi kuulub kolm ettevõtet, tegutsetakse viies riigis, meeskonnas on täna üle 100 eruneva eriala, tausta ja teadmisteha töötaja. 

Delling Cloud peamiseks tegevusalaks on erinevante Google lahenduste müük nii era- kui avaliku sektori organisatsioonidele, samuti haridusasutustele, samuti haridusasutustele suunatud privaatsuslahenduse Edudata.io müük. 

Ettevõtte visiooniks on suuraendada kõikide Euroopa õoilaste oluliste õiguste kaitset nende isikuandmete töötlemisel. Ettevõtte väärtusteks on vastutus, turvalisus, läbipaistvus, julgus.

Kui olete huvitatud Edudatast, täitke allolev vorm või helista meile +372 5388 8982.

article

 

Edudata.io tagab, et õpilaste põhiõigused on täidetud ja, et andmekaitse on koolis sujuvalt tagatud.