Privaatsuspoliitika 

1. Delling Cloud võtab teie privaatsust tõsiselt. See poliitika kirjeldab isikuandmete kasutamist 1998. aasta andmekaitseseaduse ("DPA") ja andmekaitse üldmääruste (GDPR) alusel.

2. DPA ja GDPR eesmärgil oleme vastutav töötleja ning kõik teie andmete kogumist või töötlemist puudutavad päringud tuleb saata aadressile Delling Cloud, Soosepa 18-1, Viimsi, Eesti, 74020.

3. Veebilehte kasutades nõustute selle poliitikaga.

Teave, mida kogume

4. Kogume sellel veebisaidil isikuandmeid ainult siis, kui olete kasutaja need meile otse edastanud. Tavaliselt edastate need andmed ainult siis, kui soovite (soovite registreeruda meie tasuta e-uudiskirja või muude ressursside saamiseks) või taotlete meilt teenust.

5. Kasutame ka analüütilisi ja statistilisi tööriistu, mis jälgivad teie veebisaidi külastuste üksikasju ja ressursse, millele te juurde pääsete, sealhulgas, kuid mitte ainult, liiklusandmed, asukohaandmed, ajaveebid ja muud sideandmed (kuid need andmed ei tuvasta sina isiklikult).

6. Teie makseteavet (nt krediitkaardiandmed), mis on antud meie veebisaidilt ostu sooritamisel, me ei saa ega salvesta. Seda teavet töötlevad meie kasutatavad kolmandatest osapooltest maksetöötlejad turvaliselt ja privaatselt. Delling Cloudil ei ole sellele teabele kunagi juurdepääsu. Võime teie isikuandmeid jagada oma maksetöötlejatega, kuid ainult vastava maksetehingu sooritamise eesmärgil. Sellistel maksetöötlejatel on keelatud kasutada teie isikuandmeid, välja arvatud meile vajalike makseteenuste osutamiseks, ning nad on kohustatud hoidma teie isikuandmete ja makseteabe konfidentsiaalsust.

Teie teabe kasutamine

7. Võime hoida ja töödelda isikuandmeid, mida te meile esitate vastavalt DPA-le ja GDPR-ile.

8. Teavet, mida me teie kohta kogume ja säilitame, kasutatakse peamiselt selleks, et saaksime teile teenuseid osutada ja teie ees lepingulisi kohustusi täita. Lisaks võime kasutada teavet järgmistel eesmärkidel:

8.1. Teid teavitada meie veebisaidil tehtud muudatustest, nagu täiustused või teenuse/toote muudatused, mis võivad mõjutada meie teenust;

8.2. Kui olete olemasolev klient, võime teiega ühendust võtta ja edastada teavet kaupade ja teenuste kohta, mis on sarnased nendega, mida teile varem müüdi;

8.3. Kui olete nõustunud sellise teabe saamiseks, andma teavet teiste osapoolte toodete või teenuste kohta, mis meie arvates võivad teile huvi pakkuda;

8.4. Kui olete andnud nõusoleku meie e-uudiskirjade saamiseks, teile seda aeg-ajalt edastama.

Teie teabe avalikustamine

9. Võime avaldada teie teavet reguleerivatele asutustele, et võimaldada meil järgida seadusi ning aidata kaitsta pettuste eest ja minimeerida krediidiriski.

10. Kui olete andnud meile nõusoleku, võime edastada teie andmeid valitud kolmandatele osapooltele, kes võivad teiega ühendust võtta seoses oma kaupade või teenustega, mis võivad teile huvi pakkuda.

11. Kui te ei soovi, et kasutaksime teie andmeid meie [või kolmandate isikute] tarbeks, on teil võimalus keelduda oma nõusolekust, kui esitate meile oma andmed vormil, mille alusel me teie andmeid kogume, või saate seda teha, kirjutades meile punktis 2 nimetatud aadressil või saates meile igal ajal meili aadressile ian@delling.cloud.

12. Pidage meeles, et me ei avalda oma reklaamijatele teavet tuvastatavate isikute kohta, kuid võime aeg-ajalt esitada neile oma külastajate kohta statistilist koondteavet.

Teie andmete kasutamise kontrollimine

13. Kui olete andnud meile nõusoleku kasutada oma andmeid konkreetsel eesmärgil, võite selle nõusoleku igal ajal tagasi võtta või seda muuta. Kui te ei soovi, et me teie andmeid kasutaksime või soovite muuta teie antud nõusolekut, võite meile igal ajal kirjutada punktis 2 nimetatud aadressil või saata meile e-posti aadressil ian@delling.cloud.

Kuhu me teie andmeid salvestame ja edastame

14. Osana teile pakutavatest teenustest, näiteks meie veebisaidi kaudu, võidakse meile edastatud teave edastada Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) mittekuuluvatesse riikidesse ja neid säilitada, kuna kasutame veebisaidi kaugserveri hoste. veebisait ja mõned meie teenuse aspektid, mis võivad asuda väljaspool EMPd, või kasutada väljaspool EMP-d asuvaid servereid – see on üldiselt pilves salvestatud andmete olemus. Seda võivad töödelda ka väljaspool EMPd tegutsevad töötajad, kes töötavad mõne meie tarnija juures, nt. meie veebisaidi serveri hostiks või töötage ajutiselt väljaspool EMPd.

15. Teie isikuandmete edastamine võib toimuda juhul, kui mõni meie serveritest asub riigis väljaspool EMP-d või kui üks meie teenusepakkujatest asub väljaspool EMP-d. Kui edastame või säilitame teie isikuandmeid sel viisil väljapoole EMP-d, astume samme, et tagada teie privaatsusõiguste jätkuv kaitse, nagu on kirjeldatud käesolevas privaatsuspoliitikas ning kooskõlas DPA ja GDPR-iga. Kui kasutate meie teenust väljaspool EMP-d viibides, võidakse teie isikuandmeid edastada väljapoole EMP-d, et teile neid teenuseid pakkuda.

16. Me ei kasuta ega avalda delikaatseid isikuandmeid, nagu rass, religioon või poliitiline kuuluvus, ilma teie selgesõnalise nõusolekuta.

17. Võime avaldada teie isikuandmeid väljaspool meie gruppi: (a) juhul, kui müüme või ostame mis tahes äri või vara, sel juhul võime avaldada teie isikuandmed sellise ettevõtte või varade potentsiaalsele müüjale või ostjale; ja (b) kui Delling Cloudi ostab kolmas osapool, on sel juhul üks ostjale edastatavaid isikuandmeid. Kuid selline edastamine toimub ainult tingimusel, et teie isikuandmete konfidentsiaalsus on kaitstud ja saaja järgib jätkuvalt selle privaatsuspoliitika tingimusi.

18. Vastasel juhul töötleme, avaldame või jagame teie isikuandmeid ainult siis, kui seda nõuab seadus või heauskselt usume, et selline toiming on vajalik juriidiliste nõuete või meie või veebisaidil esitatud õigusliku protsessi järgimiseks.

19. Teil on õigus loobuda meie isikuandmete töötlemisest turunduseesmärkidel, võttes meiega ühendust aadressil ian@delling.cloud.Turvalisus

20. Interneti või meili teel teabe edastamine ei ole täiesti turvaline. Kuigi anname endast parima, et kaitsta teie isikuandmeid, ei saa me tagada andmete turvalisust ajal, mil te neid meie saidile edastate; iga selline edastamine toimub teie enda riisikol. Kui oleme teie isikuandmed kätte saanud, kasutame rangeid protseduure ja turvaelemente, et vältida volitamata juurdepääsu.

21. Kui oleme teile andnud (või kui olete valinud) parooli, et pääseksite juurde meie saidi teatud osadele, vastutate selle parooli konfidentsiaalsena hoidmise eest. Peaksite valima parooli, mida kellelgi pole lihtne ära arvata.

Kolmanda osapoole lingid

22. Meie veebisaidilt võite leida linke kolmandate isikute veebisaitidele. Nendel veebisaitidel peaksid olema oma privaatsuspoliitikad, mida peaksite kontrollima. Me ei võta nende poliitika eest mingit vastutust ega vastutust.

Küpsiste kasutamine

23. See veebisait kasutab küpsiseid, et hõlbustada selle kasutamist ning toetada teile asjakohase teabe ja funktsioonide pakkumist. Seda veebisaiti kasutades nõustute küpsiste kasutamisega. Pange tähele, et teatud küpsised võidakse seada hetkel, kui hakkate seda veebisaiti külastama.

Saate igal ajal oma brauseri seadete kaudu hallata sellel veebisaidil kasutatavaid küpsiseid. Lisateavet selle kohta ja küpsiste kohta üldiselt leiate aadressilt https://ico.org.uk/for-the-public/online/cookies/

Kasutatud küpsised

Kuna meie veebisaiti haldab HubSpot, klõpsake lingil, et tutvuda veebisaidil andmete kogumiseks kasutatavate küpsistega.

24. DPA ja GDPR annavad teile õiguse pääseda juurde teie kohta meie valduses olevale teabele. Palun kirjutage meile või võtke meiega ühendust e-posti teel, kui soovite küsida kinnitust selle kohta, milliseid isikuandmeid me teie kohta hoiame. Võite meile kirjutada ülaltoodud punktis 2 nimetatud aadressil või e-posti aadressil ian@delling.cloud. Teile meie valduses olevate isikuandmete üksikasjade esitamise nõudmise eest ei võeta tasu. Esitame selle teabe ühe kuu jooksul pärast andmete taotlemist.

25. Teil on õigus muuta lubasid, mille olete meile andnud seoses sellega, kuidas me teie kuupäeva kasutame. Samuti on teil õigus nõuda, et lõpetaksime teie andmete kasutamise või kustutaksime kõik teiega seotud isikuandmed. Saate neid õigusi igal ajal kasutada, kirjutades meile ülaltoodud punktis 2 nimetatud aadressil või e-posti aadressil ian@delling.cloud.

Selle poliitika muudatused

26. Võime neid eeskirju värskendada, et kajastada veebisaidi muudatusi ja klientide tagasisidet. Vaadake need eeskirjad regulaarselt üle, et saada teavet selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid kaitseme.

Ootame kõiki küsimusi, kommentaare või taotlusi, mis teil selle privaatsuspoliitika kohta võivad tekkida. Võtke meiega julgelt ühendust aadressil Delling Cloud, Soosepa 18-1, Viimsi, Eesti, 74020 või e-posti aadressil ian@delling.cloud.